Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

Alternative title: Method for experiment-based digital product innovation

Awarded: NOK 16.0 mill.

In Norway, we have a strong maritime industry where our competitiveness is based on deep technical knowledge, good customer insight, high quality and efficient work processes. DNV GL has an ambition of being the leading Classification Society in the industry, and serves about 20% of the world fleet measured in tonnage. The industry is currently undergoing a major transformation, where operators become larger, manual work is digitized, costs are cut and environmental requirements are becoming more stringent. Classification of ships is a knowledge-based process in which DNV GL confirms that ships and equipment meet technical requirements, both our own class requirements and the relevant regulatory requirements defined in various international regulations for safety and the environment. Through the inspection process, DNV GL as a class society gets access to large amounts of data about the condition of the ship, which is believed to be an untapped potential. This project aims to explore opportunities in this potential and realize key innovations to create a new, world-leading platform for a Digital Class for the maritime industry. This will be done in close cooperation with ship owners/managers and equipment manufacturers. With access to and use of available data, we will for example modernize today's prescriptive, calendar-based inspection regime with more risk-based, targeted and data-driven inspections. Access to data and data analytics also makes it possible to provide more insight to the ship operator about the technical status of the individual ship, of its fleet of ships and of the equipment onboard, which can contribute to safer, smarter and greener ship operations. The project involves six pilots who will develop the new innovative solutions for the maritime sector. In addition, the project works strategically to increase the pace of innovation by identifying and removing bottlenecks, barriers to digital innovation, and establishing arenas that increase the pace of an innovation race. Guild models from Spotify are an example of a technique that has been implemented to increase the ability to innovate. A model has also been developed to understand the difference between digitization and digital transformation.

Dette prosjektet skal realisere nøkkelinnovasjoner for å utvikle en ny, verdensledende plattform for Digital Klasse for maritim industri. Klassifisering av skip er en kunnskapsbasert prosess, der DNV GL bekrefter at skip og utstyr oppfyller tekniske krav, både klassekrav og myndighetskrav definert i ulike internasjonale regelverk for sikkerhet og miljø. Vi verifiserer skip i henhold til egne regler og internasjonale IMO (FN) krav på vegne av flagget som skipet seiler under. Prisen på inspeksjonene er under et enormt press på grunn av endringene i den maritime bransjen. Gjennom våre inspeksjonsprosesser får vi tilgang til store mengder data om et skips tilstand, noe anses for å ha et uutnyttet potensial. Med tilgang til og anvendelse av disse data er det mulig å erstatte dagens regel/tabellbaserte inspeksjonsregime med risikobaserte, målrettede og datadrevne inspeksjoner, som kan gi betydelig effektivisering av tiden en inspektør bruker ombord samt åpne for mulighet for kontinuerlig klasse-modeller. Tilgang til data gjør det også mulig å lage tjenester som gir råd til skipsoperatøren slik at de har kontinuerlig oppdatert informasjon om tilstanden til sin flåte og kan ta mer faktabaserte beslutninger for inspeksjon og vedlikehold. Vi ønsker å hjelpe redere og operatører med å etablere et mer fleksibelt risiko- og tilstandsbasert klasse- og vedlikeholdsregime i motsetning til dagens rigide og kostbare regimer. Dette må gjøres i tett dialog med skipseier/operatør og leverandører av utstyr.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2