Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BIOPROSP_21: Unlocking the potential of biomolecules from marine environments

Awarded: NOK 42,246

Project Number:

312946

Project Period:

2020 - 2021

Location:

Subject Fields:

-

Bioprosp er en internasjonal konferanse som har vært arrangert i Tromsø annen hvert år siden 2002. Tema er anvendt forskning og industriell applikasjon i marin bioteknologi og marin bioprospektering. Arrangementet skal ha stor nytteverdi for både industri og akademia og være en flaggskipkonferanse for det norske, og særlig det nordnorske, FoU- og industrimiljøet. Grunnlegger er MABIT og det er mange partnere involvert, særlig fra klyngen av FoU-aktører og bedrifter innen bransjen i Tromsø, Biotech North, men også fra andre steder i Norge og utlandet. Programmet utvikles av en fagkomité som bruker sine nettverk til å invitere anerkjente talere og velge vitenskapelige abstracts. En styringskomité bidrar til faglige og praktiske råd. BIOPROSP_21 finner sted 9. - 11. mars 2021, på UiT. Involverte partnerorganisasjoner for BIOPROSP_21 er MABIT, UiT, Nord, NTNU, NORCE, Forskningsrådet, NCE Blue Legasea, The Life Science Cluster, Ruder Boskovic Institute (Kroatia), Geomar (Tyskland) og ABSint (Belgia). Disse bidrar faglig og/eller finansielt. BIOPROSP_21 skal i større grad enn 2019-konferansen vise til metoder og suksesshistorier ved industrialisering av forskningsfunn. Tentative sesjonstitler er: 1) Accessing Biodiversity, 2) Tools for Marine Bioprospecting, 3) Scale-up and Industrialization, 4) Success Stories. Dette er fortsatt en akademisk konferanse, der det må vises til vitenskapelig arbeid som utgangspunkt for produktutvikling. Se bioprosp.com Bekreftede talere til nå er: Rohan Davis, NatureBank (Australia), Chris Bowler, Tara Ocean (Frankrike), Ida Helen Steen, UiB, Katherine Duncan, University of Stratchclyde (Skottland), Carl "Chip" Lavie, John Ochsner Heart and Vascular Institute (USA), Fernando de la Calle, Pharmamar (Spania). Rohan Davis er invitert til å lede en workshop i regi av EU Open screen på dag 1. Parallelt skal vi også gjennomføre en PhD-workshop og en entreprenørskapsseminar i regi av ABSint. Call for abstracts publiseres rundt 1. juni 2020.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø