Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff

Alternative title: Targeted COVID-19 treatment by neutralizing antibodies

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

316294

Application Type:

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

During the ongoing COVID-19 pandemic Norimun AS, together with NTNU and Oslo University Hospital (OUS), has taken the initiative to produce targeted antibodies against SARS-CoV-2. The main object of the project is to produce antibodies with neutralizing effect that can be offered to COVID-19 patients and administered either orally, by inhalation or by transfusion. An effective antibody product, which acts through passive immunization, will be especailly beneficially to critically ill patients but could also be used prophylactic by healthcare professionals who are of high risk of SARS-CoV-2 infection.

I påvente av en vaksine og andre effektive behandlinger har Norimun AS sammen med NTNU og Oslo Universitetssykehus (OUS) tatt initiativ til å produsere målrettede antistoff mot SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19. For å møte etterspørselen etter antistoff som kan nøytralisere SARS-CoV-2 må det produseres i store mengder til en kostnadseffektiv pris. Videre må antistoff-formuleringer som møter medisinske sikkerhetskrav fremstilles og en klinisk utprøving på mennesker designes. Et virksomt antistoffpreparat, som fungerer som passiv immunisering, vil være til stor nytte for kritisk syke pasienter men også for helsepersonell som er utsatt for stor smitterisiko. Oppsummert hovedmålsetting med prosjektet er å fremstille antistoff med nøytraliserende effekt som kan tilbys COVID-19 pasienter og administreres enten oralt, ved inhalering eller ved transfusjon.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena