Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

Alternative title: TEL - Transformation Electrical Boats

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Number:

317792

Application Type:

Project Period:

2020 - 2024

Location:

The project addresses important aspects related to the revolution that is taking place in electric and hybrid propulsion for leisure boats and professional boats. The industrial companies Ibiza Boats AS, Viknes Båt og Service AS and Nor-Dan Composites AS are collaborating with the important suppliers Farco AS and Seadrive AS to realize the potential on an industrial scale for a market that is changing. The main focus in 2021 has been on hull solutions, fabrication, assembly of battery and propulsion technology that address real market needs. The main goal is to realize a real potential, and not develop solutions that are too expensive for the market or do not meet users' requirements. Among other things, simulation solutions, changes in hull shapes and prototypes have been central in 2021. The project, in close collaboration with the two Research Council projects RIT and RADDIS and the Norwegian Maritime Directorate, collaborated on the development of new guides for the use of batteries on board leisure boats. This work will continue in 2022. The project has participated in Lydløsfestivalen in Arendal with its own stand, as well as the Electric Boat Conference where several political parties and the Minister of the Environment were present. The research and development approach of working where established industrial companies have taken a leading role within the field resulted in many comments and questions after the conference. The R&D partners Inventas Kristiansand AS and SINTEF Digital are, like the companies, important partners in creating the research and development focus needed to succeed.

Med ny teknologi og innovasjoner på produktsiden kombinert med nye produksjonsløsninger skal prosjektet muliggjøre omstilling til en bærekraftig norsk båtindustri og bidra til at Norge når sine utslippsmål samtidig som brukerkrav og båtlivets betydning ivaretas. Prosjektet åpner for et bærekraftig båtliv og en fremtidsrettet båtindustri, styrker deltakende bedrifter og møter brukerkravene som må ligge til grunn for elektrifisering av fritidsbåter og små yrkesbåter. Prosjektets overordnede idé er å fokusere på helheten - fra brukerkrav, design, produksjon og reell bruk der ny teknologi og prosesser må utvikles i et samspill for at eksisterende bedrifter kan transformere fra å være tradisjonelle båtprodusenter til å være fremtidsrettede aktører i markedet. Innen maritim sektor har man innen yrkesbåt (ferger/kysttransport) utviklet og implementert miljøvennlige løsninger, mens man for fritidsbåter har store utfordringer i form av kostnad, funksjon og mangelfullt regelverk. I overskuelig fremtid er pris i forhold til funksjon anslått til å være minst dobbelt så store som tilsvarende produkt med forbrenningsmotorer. For å lykkes kreves en omfattende teknologiutvikling basert på elektrifisering, og ulike hybridløsninger som rekkeviddeforlengere i tråd med bruksmønstre og miljøkrav integrert. Prosjektet skal klarlegge fremtidens brukerbehov for fritidsbåter og mindre arbeidsbåter/speedsjarker samt at tekniske løsninger med el-drift og kombinasjonsløsninger blir utviklet, testet og installert for bruk. Sentralt er utvikling av løsninger for effektive skrog tilpasset el-fremdriftssystem og kombinasjonsløsninger, heri tilpasninger av eksisterende båtmodeller (skrog), og konsept for fleksible skrog for ulike fremdriftssystem og fartsområder. Sammen med utviklings-, produksjons- og organisatoriske modeller skal dette sørge konkurransedyktighet på et nasjonalt og internasjonalt marked. Partnere: Ibiza Boats, Viknes Båt og Service, Nor-Dan, Farco, Seadrive, SINTEF og Inventas.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2