Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Handel i Haugesund er ikke hva den en gang var!

Awarded: NOK 0.25 mill.

The main objective of the mobilization project was to mobilize trading companies and stakeholders in Haugesund city centre to develop 2-4 applications for R&D funding for innovation and cooperation projects for a more sustainable trade and city centre development. The project has conducted three workshops and several follow-up meetings with participants from the trade, tourism and cultural industries, regional authorities and academia. The topics for the three workshops were: 1) Changing consumption habits and business models based on digitalisation and sustainability. 2) Content and cooperation on the development of a common digital trading platform for Haugesund city centre. 3) Models for co-creation and cooperation on strategic development of a sustainable trade industry. The results of the workshops are that there is a common desire to develop a common digital information and trading platform for trade, culture and tourism companies in haugesund city centre. The purpose of the platform is to reach customers digitally, increase knowledge about the diversity of trade and services in Haugesund city centre and reach more target groups (tourists nationally and internationally, young people etc.). When it comes to R&D projects based on principles of environment, sustainability, circular economy, participants pointed to opportunities for developing different trading and experience concepts based on sustainability such as second-hand shops, stores for repair of clothes, shoes and furniture, etc., and the development of the "rooms" in the city center. It was also pointed out the importance of developing new solutions for more sustainable access (e-bikes, bicycles, etc.) and more sustainable logistics and transport of goods in the city center. Several participants wanted training, competence enhancement and a more long-term R&D collaboration on sustainability in Haugesund city center. The participants also pointed to a need for the establishment of a joint organisation and methods for cooperation on the development of Haugesund city center with a focus on sustainability and digitization so that initiatives are coordinated and continuity of work is ensured. As a follow-up of results from the three workshops, the mobilization project has held follow-up meetings with the participants on the continuation of the following R&D initiatives: 1. Application for corporate network support from Innovation Norway on the development of a digital trading platform: Already after the first workshop, initiatives were taken to mobilize a corporate network on the topic Digital trading platform for actors from the restaurant, culture and tourism industries. It has been followed up in several meetings with Innovation Norway and relevant partners. Company network application for Innovation Norway is scheduled to be submitted in the summer of 2021. 2. VRI Network meeting on green transport and mobility solutions for Haugesund city centre: Haugesund municipality has received support from VRI Rogaland to arrange a network meeting on the topic of green transport and mobility solutions in Haugesund city centre. NORCE and Flowit (formerly Attrakt) are partners. The network meeting is scheduled to take place in early June 2021. 3. EU project on Smart Cities. The mobilization project has held meetings with regional industry actors regarding the development of a Smart By pilot. Rogaland County Council has a focus on Smart Cities where Haugesund municipality wants to investigate interest and opportunities to become a pilot within the county municipality's project. 4. It is considered to submit an application for pre-project support to the Regional Research council Rogaland to carry out a feasibility study for a Smart City initiative for Haugesund city centre to identify residents/business needs, thematic focus areas, map innovation tools, possible technology and research partners, etc. 5. The mobilization project has also followed up companies with R&D initiatives on sustainability or digitization regarding application opportunities within the instrument.

Virkninger: Prosjektets deltakere har fått økt kunnskap om og synes å ha fått økt interesse for, og økt fokus på implementering av digitale teknologier og prinsipper om bærekraft i egen virksomhet og for byen som helhet. Effekter er at flere aktører har eller ønsker å samarbeid om ulike FoU-søknader innenfor området bærekraft og implementering av digitale teknologier for handels, kultur og reiselivsaktører i Haugesund sentrum. En annen effekt er at man har klart å koble aktører på tvers av sektorer og nivåer, dvs handels, kultur, oppelvelses aktører med FoU-aktører, politiske mydigheter og andre næringsaktører som har ulik kunnskap og ulike perspektiver innen området for dialog og samhandling om utvikling av handelsnæringen basert på bærekraftsprinsipper, sirkulærøknomoi og digitalisering.

Varehandelsbedriftene i Haugesund sentrum har opplevd en omsetningsnedgang over flere år, den samme trenden ser en blant varehandelsbedrifter i flere norske bysentrum. Utfordringene har blitt ytterligere forsterket i forbindelse med COVID-19. I samfunnet opplever en økende fokus og satsing på miljø, bærekraft og digitalisering. Det medfører endret kundeatferd og forbruksmønstre som får implikasjoner for varehandel. Samtidig åpner det for nye muligheter og innovasjon. Varehandelsnæringen har i liten grad benyttet FoU-virkemidler. Vi ønsker derfor å bruke nettverksstøtten til å etablere møteplasser og mobilisere til FoU-samarbeid mellom varehandelsbedrifter, «stakeholdere», leverandører og forskningsmiljøer. Formålet med mobiliseringen til samarbeid er å øke kunnskap og interesse for hvordan digitale teknologier, bærekrafts prinsipper og sirkulær økonomi kan bidra til utvikling av nye produkter, tjenester, prosesser, forretnings- og samhandlingsmodeller. NORCE og Attrakt (strategiske rådgivere) vil med bistand fra Haugesund kommune arrangere workshoper knyttet til digitalisering og bærekraft innen varehandel, og samskaping. For å oppnå en bærekraftig handel- og sentrumsutvikling er en avhengig av samarbeid med et bredt spekter av aktører: varehandel, kunder, næringsliv, gårdeier, reiseliv, organisasjoner, kommunen etc. Ulike aktører vil derfor inviteres til workshopene. I etterkant av workshopene skal det arrangeres møter sammen med varehandelsbedrifter, FoU-miljøer og andre aktører som ønsker å delta i FoU- prosjekter. Møtene vil benyttes for å skisserer tema, mål og aktiviteter for minimum 2 forskningssøknader. Prosjektene kan være knyttet til å skape en felles samarbeidsformplattform for fremtidens bærekraftige handels- og sentrumsutvikling, samt forsknings- og innovasjonsprosjekter for mindre grupper av bedrifter.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena