Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til mer forskningsbasert innovasjon i Nordland

Awarded: NOK 3.0 mill.

FORREGION Nordland 2021 has led to an extensive mobilization of research based innovation in four selected clusters: ACT Cluster, Betongklyngen/Concrete Innovation Cluster, Blågrønt Innovasjonssenter Nord (BGINN) and Algenettverk Nord/Norwegian Seaweed Association. Competence brokering has been the project's most important tool. Four brokers were engaged to mobilize firms in their respective clusters. Feasibility studies, mobility (Forsker til låns) and network meetings have contributed to the establishment of new relations, collaboration and R&D. A subproject was established with a focus on experience and competence sharing from previous FORREGION Nordland projects. An experienced competence broker had the role as mentor for the other brokers, including direct consultation and guidance, and also a role in trying to establish collaboration between the four clusters. FORREGION Nordland has generated strong results: - 5 feasibility studies/mobility projects - competence brokering with more than 75 businesses in the four clusters - more than 30 submitted R&D applications to different funding schemes (Norwegian Research Counsil, SkatteFUNN, Regionale Forskningsfond, Innovation Norway, etc.) - relation building between the four competence brokers - some early collaboration initiatives across the four clusters Unfortunately the pandemic has led to a cancellation of the planned physical meetings, and thereby the basis for cluster to cluster collaboration. Therefore, the focus has been mainly on the brokers' mobilization of businesses in their respective clusters.

MoNo har skapt effekter i form av at flere bedrifter har fått økt erfaring og kjennskap til virkemidler og forskningsbasert innovasjon som strategi for vekst og utvikling. En rekke bedrifter har gjennomført samarbeid med forskere for første gang, både i formelle prosjekter og i mindre formelle dialogarenaer. Klyngene har ytterligere økt sin modenhet og kjennskap til forskning og innovasjon, og dette er vesentlig for klyngenes videre utvikling. Kompetansemeglerne har etablert relasjoner seg i mellom, og dette er forventet å gi verdi i form av samarbeid, i etterkant av prosjektet. MoNo har ikke klart å etablere sterke bedriftssamarbeid på tvers av klyngene, delvis som følge av at det ikke har vært mulig å arrangere planlagte fysiske samlinger. Det er delt kunnskap og erfaringer på tvers av klyngene, spesielt mellom ACT Cluster og Betongklyngen ifm. sistnevntes søknad om opprykk til ARENA Pro. Meglerne har mobilisert frem mer enn 30 innsendte FoU-prosjekter.

Prosjektet skal forsterke regionale næringsmiljø gjennom målrettet mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon. De fire næringsmiljø/klynger som er prioritert i prosjektet har selv formidlet hvordan kompetansemegling kan bidra til nytte og merverdi for deres bedrifter og for videre utvikling av nettverkene. Samtlige har ambisjoner for 2021 som samarbeidet gjennom MoNo kan bidra til å utløse. Det viktigste verktøyet i prosjektet er kompetansemeglere (KM). Det skal engasjeres fire meglere som skal jobbe med mobilisering i hver av de fire klyngene. Forprosjekt, mobilitet og nettverksmøter skal bidra til å utløse nye koblinger, samhandling og FoU. For å sikre videreføring av kompetanse og metode utviklet i mobiliseringsprosjektet MoFI (2017-2020) er det laget et prosjekt som tilrettelegger for kompetansedeling, oppfølging av meglerne, og legger til rette for utvikling av samarbeid på tvers av næringsklyngene. Det er stort potensial for nye samarbeid og prosjektutvikling på tvers av næringsfeltene. Det er viktig at klyngelederne bli kjent med hverandres prosjekter og får mulighet for å se potensial for samarbeid på tvers av næringsfeltene. Prosjektet er designet for å utvikle det regionale innovasjonssystemet og åpne opp for samhandling og skape nye relasjoner og utviklingsaktiviteter. Gjennom prosjektorganiseringen og virkemidlene skal MoNo bidra til dynamikk mellom etablerte klynger som igjen skal styrke næringsmiljøenes utviklingskraft og innovasjonsevne. Klynger har ulikt modenhetsnivå og vil derfor ha stort utbytte av å kunne lære fra hverandre. Gjennom strategisk bruk av verktøyene i MoNo skal alle næringsnettvekene kunne utvikle seg fra eget ståsted og ambisjonsnivå. Økt FoU aktivitet på alle nivå er forventet resultat fra prosjektet.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene