Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimalisering av miljøpåvirkning i byggeprosjekter

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

322756

Project Period:

2020 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Consigli skal muliggjøre datadrevet prosjektering, en digital design-as-a-service-plattform som erstatning for deler av dagens rådgivende ingeniører. IFE har lang erfaring med å kombinere 3D-teknologi og optimaliseringsalgoritmer for komplekse 3D-miljøer for kjernekraftindustrien. Forprosjektet skal teste ut om algoritmer er anvendbare og kan tilpasses miljøriktigprosjektering av bygninger, og legge grunnlag for et hovedprosjekt basert på funnene. Vi skal utforske bruk av algoritmer utviklet for optimal navigering i romlige modeller. Målet er å skape teknologi som evner å prosjektere mer bærekraftige bygg og anlegg for fremtidens bygde samfunn. Dagens metode for prosjektering av bygg og anlegg, baserer seg på tradisjonell «if, then else» metodisk oppbygging. Metoden stammer fra før vi la inn strøm, ventilasjon og vann i byggene våre og da en byggmester planla bygget og alt dette innebar av design, fremdriftsplanlegging og bygging. Etterhvert har vi lagt inn mere avanserte løsninger for vann, strøm og ventilasjon i byggene våre. Dagens problem oppstår gjennom en ekstrem kompleksitet å optimalisere et bærekraftigdesign for å treffe disse behovene, en prosess som er utviklet for å løse mye enklere design og verktøy som ikke evner å håndtere den store mengden informasjon. Hvert år omsetter norske rådgivende ingeniører for ca. 25 MRD NOK i timerverk. Ofte kan bare det å fremskaffe et tverrfaglig design som er byggbart være det beste man klarer å oppnå. Vi skal løse problemet ved å ta i bruk teknologi som er i stand til å lære av data for så å erstatte menneskelig beslutningstaking og dermed åpne opp for en transformasjon av den tradisjonelle prosjekteringsprosessen. Løsningen bygges på en kombinasjon av maskinlæring (kunstig intelligens), koding av logikk og matematisk optimalisering. Dette er en innovasjon som må bygge på både forsking og utvikling, og vi er avhengig av å knytte til oss eksperter fra et bredt teknologisk felt.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform