Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagdag "Framtidens Landbruksbygg" på Verdal Industri Park (VIP)-Sentret den 28/1-2021 med gårdsbesøk

Awarded: NOK 97,999

Fagdag Fremtidens Landbruksbygg på VIP-Sentret i Verdal den 28/1-2021 organiseres av SINTEF og PRONEO i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag, Mære Landbruksskole og Verdal Næringsforum. Fagdagen er en oppfølging til "Fagdag Landbruksbygg" i fjor høst på Mære Landbruksskole som ble veldig godt emottatt av landbrukets aktører. Fagdagen skulle opprinnelig avholdes den 24/11-2020 men blev av Covid19 årsaker utsatt til januar 2021. Hovedmål: Å identifisere utviklingsbehov i næringen og samarbeidsmuligheter på tvers av relevante bransjer. Skape ideer om samhandling rundt fremtida samspill. Delmål: Å utfordre næringslivet til å komme opp med ideer rund design og konstruksjon av fremtidens landbruksbygg som skall realiseres i samarbeid med industri, leverandører, institusjoner og bønder. I anslutning til foredragene skall en workshop arrangeres med oppsummering i plenum og kommunikasjon på hjemmesiden til Industrinavet i Trøndelag.

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Thematic Areas and Topics