Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Modular HyService – Modular Hydrogen solutions for service vessels

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

323485

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Location:

Dette forprosjektet vil forberede en grønn plattform for utvikling og pilotering av modulbaserte fremdriftsløsninger basert på hydrogen og brenselceller. Løsningene skal utvikles gjennom innledende FoU-samarbeid, og deretter piloteres og standardiseres for servicebåter i havbruksnæringen. Modulene skal kunne skaleres opp og ned etter driftsmønster og behov til servicebåter i forskjellige størrelser, og skal kunne implementeres til både eksisterende og nye fartøy. Løsningene vil bidra til raskere omstilling mot nullutslipp for en stor gruppe fartøy som i dag mangler løsninger, knyttet til en næring som trenger helhetlige grønne verdikjeder. Norge er verdensledende når det gjelder å utvikle grønne løsninger til maritim sektor. Realisering av et standardisert, modulbasert og skalerbart hydrogensystem for skip skal sette ytterligere fart på den grønne omstillingen av maritim næring. Samarbeid er nøkkelen for å lykkes med store komplekse prosjekter, noe NCE MCT sine partnere har illustrert godt gjennom for eksempel flere store EU-prosjekt som Flagships, ShipFC og HyShip. Alle disse dreier seg om verdensledende pilotering av hydrogenløsninger for maritim sektor. tillegg til de pågående hydrogenprosjektene i klyngen, vil en grønn plattform for utvikling av modulbaserte løsninger relateres til NCE MCTs pågående EU-prosjekt TrAM. Her utvikles det nye, modulbaserte og mer energieffektive produksjonsmetoder for batterihurtigbåter. Å koble resultat og erfaringer fra slike tilgrensende prosjekter er en viktig forutsetning for vellykket gjennomføring av HyModular Service. En grønn plattform skal samle verdikjeden til samarbeid om teknologiutvikling, sikkerhetsavklaringer for hydrogen og brenselceller, fullskalatesting i katapultsenter og realisering av pilotfartøy. En slik grønn plattform skal øke innovasjonspotensialet og bidra til å demonstrere og kvalifisere teknologi for et stort internasjonalt marked.

Activity:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform