Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Autonom anleggplass

Awarded: NOK 0.14 mill.

Fremtiden er autonom og utslippsfri. Dette gjelder også anleggsplasser og infrastruktur. I dag står anleggsmaskiner for 1.6% av Norges årlige klimagassutslipp, og omtrent halvparten av tiden de er i operasjon går maskinene på tomgang. Anleggsbransjen er en bransje med stor global konkurranse - også på norske prosjekter, høy økonomisk risiko, lave marginer og lav grad av teknologiutnyttelse. Det er med andre ord et område hvor det er mulig å gjøre en stor forskjell. I forprosjektet "Autonom anleggsplass" vil Skanska og SINTEF skissere opp en realiserbar løsning verdens første autonome og utslippsfrie byggeplass. Vi vil se på hvordan innfasing av elektriske og autonome anleggsmaskiner vil hjelpe bransjen til en grønn og digital omstilling. Moderne og oppkoblede anleggsmaskiner gir nye og flere muligheter for dataanalyse og effektivisering av operasjonen. Dette åpner opp for å tenke nytt rundt prosjektering og utbygging, samt behov for å inkludere flere selskaper i den nye verdikjeden. Løsninger som integrerte operasjoner vil muliggjøre styring av veibyggingen fra andre steder, gjerne langt unna, som kan bidra til lavere reiseaktivitet og større fleksibilitet. Vi tror at løsninger for fjernstyring av prosjekter vil øke bransjens produktivitet og bidra til grønn konkurransekraft. I et hovedprosjekt vil autonome anleggsmaskiner piloteres og danne grunnlag for en kommersiell løsning. Denne er tenkt å gjøres tilgjengelig for norske aktører og etter hvert selges internasjonalt som eksportvare.

Activity:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform