Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Maritim og marinteknisk verdikjede for offshore vind

Awarded: NOK 0.30 mill.

Mar2Offshore skal bringe sammen norsk verdensledende maritim og marinteknisk kompetanse med et formål om å løfte frem unike, integrerte og komplentære tjenester som ikke eksisterer i dagens offshore vind industri. Norge er i en unik posisjon ifht den tette konsentrasjonen av komplementær kompetanse og sterk samarbeidsvilje og har historisk vist evne til å utvikle innovative løsninger til sjøs for bl.a. O&G (marine operasjoner og konstruksjoner) og shipping (fartøy og transport/logistikk). Ved å anvende denne samlede kompetansen i et helhetlig verdikjedeperspektiv knyttet til utvikling og bruk av forskjellige typer fartøy, kraner, gangvei, turbinunderstell, forankringsystemer osv. vil en kunne levere tjenester til et internasjonalt marked som muliggjør en nødvendig og betydelig reduksjon av kostnad og risiko knyttet til utvikling og vedlikehold av offshore vind parker. Mar2Offshore skal definere scope, hovedaktiviteter og konsortie for utvikling av en integert maritim og marinteknisk verdikjede som skal tilby tjenester til et internasjonalt offshore vind marked.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources