Back to search

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Technoport 2021 - Deep Tech Ecosystem Dugnad

Awarded: NOK 0.10 mill.

-

-

Technoport 2021 - Deep Tech Ecosystem Dugnad har til formål å aktivt bidra til å fremme omsetting av ny teknologi og forskning til verdifulle løsninger. I år har vi et spesielt fokus på deep tech startups, dvs forskningsdrevne teknologistartups, gjerne spunnet ut fra universiteter, forskningsinstitutter eller etablert næringsliv. Slike startups er en viktig, men spesielt utfordrende del av å både løse globale utfordringer og bygge nye industrier og arbeidsplasser i Norge. Deep tech startups og scaleups har unike behov, med lange utviklingsløp, høye kapitalbehov og høy teknologirisiko. Vi vil samle hele innovasjonsøkosystemet og stille spørsmål med hva som er flaskehalsene, hvordan forskjellige sektorer aktivt kan bidra til å gjøre oss bedre, og om virkemiddelapparatet er optimalt for denne typen startups. Å bygge Norge er et fellesprosjekt, og vi skal inspirere til at flere vil delta mer aktivt inn og gi dem verktøy til hvordan gjøre det. Våre mål: - Inspirere til handling ved å introdusere perspektiver fra internasjonale eksperter på kommersialisering av forskning og diskutere hvordan Norge kan bli enda bedre, samtidig som vi viser frem det beste av norsk teknologi. - Interaktive breakoutsesjoner skreddersydd for næringsliv, offentlig sektor, og forskere, vil åpne dialog mellom sektorer, bygge forståelse for forskjellige kulturer, og ta opp hvordan vi best kan samarbeide. - Øke kompetansen på kommersialisering ved å høre fra de som har gjort det før, og slik også få synliggjort norske mentorer og suksesser. - Bidra til å øke innovasjonskulturen i forskning Våre målgrupper: forskere og teknologiutviklere, high/deep tech startups, tech transfer, næringsliv, offentlig sektor, investorer, studenter, policymakers og virkemiddelapparatet. Technoport er vanligvis en årlig fysisk konferanse so tverrfaglig og tverrsektoriell møteplass. I år blir konferansen digital, og tematikk og format er derfor tilpasset det.

Funding scheme:

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI