Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikkert og energieffektivt rutingsystem for skip

Alternative title: Safe and energy efficient routing system for ships

Awarded: NOK 2.0 mill.

This demonstration project will continue development, demonstrate and validate a safe and energy-efficient routing system. Previous IPN project shows that it is possible to achieve up to 3% reduction in energy consumption with small corrections of speed and course for an electric car ferry. In this project, solutions will be installed and demonstrated on one of Havila Kystruten's new coastal vessels. The project will consist of two parts. One part for experimental development that will improve existing product, as well as test and validation on one of the new vessels. In the second part, we will develop methods for energy savings for the entire operation to and from the quay, including the maneuvering, acceleration and retardation phases. The project is a collaboration with the partners Norwegian Electric Systems, Hav Design, Havila Kystruten and SINTEF Ocean.

Demonstrasjonsprosjektet skal videreutvikle, demonstrere og validere et sikkert og energieffektivt rutingsystem med utgangspunkt i resultatene fra IPN prosjektet "SMARTSHIPROUTING - Selvlærende ruteoptimalisering for skip" med prosjektnummer 295763 i Forskningsrådet. IPN prosjektet har så langt fokusert på minimering av energi under overfart og viser at det er mulig å oppnå opptil 3% reduksjon i energibruk med små korreksjoner av fart og kurs for en elektrisk bilferge. Prosjektet vil derfor bestå av to deler. Én del for eksperimentell utvikling i regi av NES med faglig støtte fra SINTEF Ocean som vil gå direkte på forbedring av eksisterende produkt, samt test og validering på ett av de nye hurtigruteskipene til Havila Kystruten. I den andre delen vil vi utvikle metoder for energisparing rundt hele operasjonen til og fra kai, inkludert manøver-, akselerasjon- og retardasjonsfasen. Fra desember 2021 starter Havila Kystruten seilingen mellom Bergen og Kirkenes slik at innovasjonen kan implementeres, testes og demonstreres allerede fra prosjektets start når eksisterende IPN prosjektet blir avsluttet i løpet av 2021. Med en natuerlig overgang fra et IPN til et demonstrasjonprosjekt sørger vi for at forskningsresultatene fra IPN prosjektet vil bli brukt videre og dermed gi en økt verdiskapning og nytteverdi for hele verdikjeden fra design, utstyrsleverandører, sluttbruker og, ikke minst, for samfunnet gjennom en mer miljøvennlig og energieffektiv operasjon.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2