Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norbait Crustacean

Alternative title: Norbait-Crustacean

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

332265

Project Period:

2022 - 2023

Organisation:

Location:

Norbait, the only company that has been producing bait on a commercial scale in Norway, will develop a new cost-effective bait for catching shellfish based on residual raw materials from seafood production. Norbait has built up a process line for bait production in Måløy that has already carried out initial production experiments in the winter of 2021/22. Today, there are mainly four types of baits used in the North Atlantic; herring, mackerel, squid and pacific saury. Herring and mackerel are caught from national stocks, while squid comes from the southern part of the Atlantic Ocean and pacific saury come from the Pacific Ocean. These species are also used for food with rising prices in the recent years. The bait represents a significant cost in pot fishing, while at the same time it takes as much effort, fuel and other input factors to pull an empty pot as a pot with good catch, therefore it is crucial to develop a bait that fishes at least as well as traditional bait. In recent years, there has been an increasing demand after shellfish and especially the snow crab fisheries in the Barents Sea has had a strong increase where the annual quota of 6,500 tonnes was fished the first part of the 2021 season. Quotas and the economic value of snow crab fishing are expected to be the highest among Norwegian shellfish resources in the long term. At the same time, the pot fisheries has become more efficient in recent years, so that most of the bait, which the fishermen mainly previously fished themselves, is now purchased. The development of bait for pot fishing for snow crab and brown crab will therefore be the first priority in the Norbait-Crustacean project.

-

Norbait lagde for 20 år siden teineagn for kongekrabbe som ble solgt i Russland og omsatte om lag 100 tonn årlig til dette markedet. Agnet ga god fangst, men ble for dyrt sammenliknet med agn fra uregulert fiskeri etter akkar- og sauri som oversvømte markedene på tidlig 2000-tallet. Det norske norske teinefisket for 20 år siden var marginalt sammenliknet med i dag hvor det bl.a. er utviklet et industrielt fiskeri etter snøkrabbe samtidig som det også har vært vekst i teinefisket etter kreps, kongekrabbe, taskekrabbe. En utvikling mot mer effektive fiskefartøy, og flere teiner per fiskebåt, krever større mengder agn pr. båt og markedet for skalldyragn forventes i tiden fremover å vokse. Domstein Fish AS er en ledende distributøren av agn til lineflåten i Nord-Europa mens Mustad Autoline er en verdensledende leverandør av automatisert utstyr for linefiske. Sammen revitaliserte disse selskapene Norbait og gikk inn med med 50% eierandel hver slik at Norbait kunnet investerte i ny prosesslinje for produksjon av lineagn basert på liknende grunnresept som tidligere, men med ny teknologi og prosesslinje med stor kapasitet. Norbait vil i dette prosjektet være ansvarlig for testproduksjon av skalldyragn basert på resepter utviklet i prosjektet Norbait Crustacean. Verifisering av egenskaper til skalldyragn, uttesting og dokumentasjon vil skje i samarbeid med SINTEF Ocean. En av de mest sentrale FoU utfordringene er å utvikle teineagn fra restråstoff som fisker effetivt den tiden teinene vanligvis står i sjøen. For å oppnå dette må agnet gis konsistens og andre egenskaper slik at smaksstoffer/attraktanter frigjøres innenfor foventet fisketid. Agnet må også være konkurransedyktig i forhold til pris og etterspurte kvanta i kommersielt fiskeri. Dette innebærer at agnet må basere seg på relativt rimelige råstoff tilgjengelig i store kvanta.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø