Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vekst-i-vekst – Bærekraftig vekst i norsk veksthusproduksjon

Alternative title: Green Greenhouse Growth

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Number:

332304

Project Period:

2022 - 2024

Location:

The overall idea is to create value growth in the Norwegian greenhouse production through increased Norwegian production and consumption of greenhouse cultures. The innovations related to the project will first and foremost be related to the main goal of making Norwegian greenhouse production more competitive compared to imports, by developing a more sustainable production with good quality. The combination of technological, biological and systemic innovations will be unique, where industrial research is necessary in all of the innovations. The interdisciplinary work between R&D- and industry partners will ensure that research is done with high quality and relevance, and that the new innovations are implemented. The project will achieve its goal through developing new knowledge about the use of light and how to actively increase production through the use of light, as well as by assessing and developing a tool to compare the environmental footprint of different productions of greenhouse cultures in Norway compared to imports. This will be in line with- and a clear follow-up of the Green Committee's report. Specifically, the project will contribute to increase the Norwegian market share and consumption of tomatoes, which today is about 40 %. Increasing the Norwegian share to 60 per cent and achieving a consumption growth of 10 % corresponds to value creation among producers of 180 million NOK annually. For other relevant products such as cucumber, lettuce and herbs, increased Norwegian marked share and increased consumption could elevate value creation by several hundred million NOK per year. If we really succeed, there is also a potential for Norwegian production of peppers, chili, mushrooms and year-round production of strawberries. Imported peppers alone have a purchase value of more than NOK 250 million annually. In addition, environmental improvements in greenhouse production will free up resources for other purposes and strengthen productivity in greenhouses.

Siden det norske dyrkbare arealet er begrenset, er det et klart potensial i økt produksjon og verdiskaping fra veksthusnæringen. Det er et spesielt potensial for både økt norskandel på tomat og økt forbruk, gitt at produksjonen blir mer konkurransedyktig mot import og at smakene treffer den norske forbrukeren. En forutsetning for økt, norsk veksthusproduksjon er at dette foretas på en stadig mer bærekraftig måte. Ny kunnskap om teknologiske løsninger for redusert energibruk, bedre utnyttelse av naturlig og kunstig lys for økt produksjon, miljøfotavtrykket fra veksthusproduksjon samt gode verktøy for å ta de rette beslutningene, er viktig for at BAMA skal nå sine mål. Den overordnede ideen er å skape verdivekst i norsk veksthusproduksjon med mål om økt norskproduksjon og økt forbruk av viktige veksthuskulturer, på en stadig mer bærekraftig måte. Dette skal oppnås gjennom bedre kunnskap om bruk av lys og hvordan man aktivt kan øke produksjonen ved bruk av lys, samt ved å få vurdert og utviklet et verktøy for å sammenlikne miljøfotavtrykket til ulike produksjoner av veksthuskulturer i Norge sammenliknet med import. Prosjektet vil være i tråd med og som en klar oppfølging av Grøntutvalgets rapport (Grøntsektoren mot 2035, 2020).

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri