Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Interessentmøte sirkulærøkonomi for bionæringene

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

332433

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Location:

UN Global Compact Norge ønsker å invitere bedrifter til et interessentmøte, for å diskutere sirkulærøkonomi og bærekraft, med et overordnet hovedtema “bærekraftig mat”. Bærekraftig mat vil være essensielt for å ivareta de ressursene som er tilgjengelige, og for å kunne utrydde sult. Mat er del av en enormt stor verdikjede, hvor en rekke næringer på en eller annen måte er involvert i matnæringer. Maten skal produseres, pakkes, transporteres, avfall må håndteres, det trengs energi for produksjon av mat, menneskelige ressurser, og fruktbar jord for å nevne noen aspekter. Ikke minst er forbrukerne sentrale i matproduksjon. Etterspørselen etter produkter skaper tilbud. Hvordan kan vi skape et bilde hvor produsenter tilbyr bærekraftig mat og forbrukerne etterspør den? Kunnskap, tverrfaglig samarbeid, teknologi og transparens vil være viktige nøkkelfaktorer. Fagseminaret vil totalt vare i 2 timer, og det er ønskelig å invitere 5 foredragsholdere, som alle holder et foredrag på 10 min hver. Disse foredragene vil omhandle bærekraftig matproduksjon, biomangfold, sirkulære byer med bærekraftig mat som tema, transportindustriens rolle i matnæringens utslipp og teknologiens poteniselle rolle i å skape bærekraftig matproduksjon i alle ledd. På bakgrunn av de faglige presentasjonen vil det innledes til samtaler i “breakout rooms” på teams, hvor deltakerne på interessentmøte kan diskutere med hverandre. Denne delen vil vare ca 40 min, og hver av foredragsholderne vil fasilitere til diskusjon i hvert sitt rom. Foredragsholderne vil være fra ulike felt, og presentere ulike aspekter av matnæringene.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram