Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hvordan kan Norge skape 100 "Langskip" på kontinentalsokkelen og eksportere den norske kunnskapen verden rundt?

Alternative title: How can Norway create 100 "Longships" on the continental shelf and export Norwegian knowledge around the world?

Awarded: NOK 40,000

Project Number:

332924

Project Period:

2021 - 2022

Location:

The CCS Technology Conference will be held in Stavanger on 13 January 2022, and its main goal is to present the latest development in technology for capture, transport and storage of carbon dioxide (CO2), and discuss how Norway can accelerate further development. The "Longship project" will demonstrate that it is possible to store CO2 from third parties on the continental shelf. However, no more than tens of millions of tonnes are planned stored in the "Longship project". The Norwegian continental shelf has room to store much more, as much as 70 billion tonnes of CO2. Worldwide, we emit over 40 billion tonnes of CO2 a year and there are only 420 billion tonnes "left" before the world passes the 1.5-degree target and 1200 billion tonnes of CO2 for the 2-degree target from the Paris Agreement. Norway has the potential to contain large parts of Europe's CO2 and increase the world's ability to avoid CO2 emissions from industries that can hardly avoid forming CO2, such as steel and the cement industry. Leading experts will share their knowledge on how we can realize this potential during this conference.

Prosjektet "CCS Technology Conference 2022" er en dagskonferanse der vi vil presentere siste nytt innen teknologisk utvikling av fangst, transport og lagring av karbondioksid, og diskutere hvordan Norge kan akselerere utviklingen videre. Hensikten med konferansen er å inspirere flere potensielle aktører i CCS-verdikjeden til å delta i og utvikle nye CO2-lagringsprosjekter. På konferansen reflekteres det over hva utfallet av COP26 betyr for Norge og Stavanger. «Langskip» er startpunktet, og hvordan vi skalerer opp raskt over hele verden for å gi et betydelig bidrag til å begrense global oppvarming. Konferansen finner sted i Stavanger, der det finnes nødvendig kompetanse og beslutningstakere for utvikling av CCS. Konferansen retter seg mot alle som er interessert i dekarbonisering av industri i Norden. Blant foredragsholderne er: ingeniører, forskere, ledere og beslutningstakere og representanter fra politisk ledelse.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering