Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital befaring

Alternative title: Digital Inspection

Awarded: NOK 3.5 mill.

Our goal is to develop the service "Digital Inspection". The service will offer automatic change detection for buildings based on satellite images and is meant for alerting public administration offices of any changes made to buildings, as well as infringements on properties and critical infrastructure. The proposed service is in general intended to contribute to the data quality of the buildings within a municipality’s borders, further digitization of public services as well as better follow-up of illegality and planning. As the service is based on radar images and optical images with a relatively low resolution, it is necessary to develop both super-resolution and detection algorithms that are based on the latest research in image processing, machine learning and artificial intelligence. The algorithms to be developed must be able to extract relevant information from the images and provide reliable alerts in the event of changes in the building stock and terrain.

Vi ønsker å utvikle tjenesten «Digital befaring». Tjenesten skal tilby automatisk endringsdeteksjon med utgangspunkt i satellittbilder som er fritt tilgjengelig via Copernicus-samarbeidet. Deteksjonen skal gjennomføres på ukentlig basis, parallelt med omløpstiden på satellittene. Tjenesten skal benyttes i den offentlige forvaltningen og varsle endringer i bygningsmasse samt grenseoverskridelser langs kritisk infrastruktur. Tidligere løsninger som tar utgangspunkt i høyoppløselige satellittbilder eller overflygningsbilder er kostbare og/eller kun mulig med en langt lavere oppdateringsfrekvens, slik at fordelen med å ha ferske endringsvarsler faller bort. Den foreslåtte tjenesten vil bidra til bedre kvalitet på kommunens bygningsdata, effektivisering og ytterligere digitalisering av offentlige tjenester, samt bedre ulovlighetsoppfølgning og planarbeid. Det er avgjørende for prosjektet at fritt tilgjengelige bilder fra Copernicus-samarbeidet benyttes for at kostnadene ved å bruke tjenesten er lave nok til å bli håndtert av kommunale budsjetter. Ettersom tjenesten baserer seg på radarbilder og optiske bilder med lav oppløsning (hhv 5x20m og 10x10 meter), er det nødvendig å utvikle både superoppløsnings- og deteksjonsalgoritmer som tar utgangspunkt i det siste innen forskningen på bildebehandling, maskinlæring og kunstig intelligens. Algoritmene som skal utvikles skal være i stand til å hente ut relevant informasjon av bildene, og gi pålitelige varsler ved endringer i bygningsmasse og terreng. Prosjektet har en relativt høy risiko gjennom at problemstillingen rundt de lavt oppløselige satellittbildene må løses ved hjelp av metoder for superoppløsning. Dersom disse metodene ikke fungerer vil tjenesten fortsatt kunne implementeres med tanke på grenseoverskridelser, men vil ha mindre relevans ift byggesaksbehandling. Alternativt kan tjenesten benytte kommersielt tilgjengelige satelittbilder, som vil føre til en høyere prising av tjenesten.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena