Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forskerpool TECO2030

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Number:

338364

Project Period:

2022 - 2022

Location:

Formålet med prosjektet er å utarbeide forslag til testinfrastruktur ved TECO2030's brenselcellefabrikk, for elektrisk testing av større brenselcellesystemer for skip. Prosjektets FOU-utfordringer er relatert til hvordan testinfrastruktur ved fabrikken best mulig kan emulere de elektriske forholdene ved en skipsinstallasjon.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2