Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Cold Cast - en podcast om forskning i Arktis.

Awarded: NOK 0.12 mill.

The ColdCast is a podcast series about research in the Arctic, with students and staff from the University Center in Svalbard as guests. Through eight episodes, the listener has been introduced to various topics being researched in the Arctic: ocean currents, PFAS, weather, climate and safety. An episode has also been made about the centers of excellence in education, the FieldPass project and an interview with a science communicator. The episodes are around 20 minutes long, and through a popular scientific and informal conversation the listener has gained insight into various topics. The podcast has been a collaboration between communication advisors and academic staff, and the result has been understandable and exciting for the audience. UNIS is an attractive source of information on climate research, and the university center receives weekly press inquiries from journalists and media houses who want to interview a researcher. Thus, the podcast has also been a tool for internal media training, and several of the guests have had their podcast debut with The ColdCast. The episodes are time-independent, and are available without an expiry date, so new listeners can find their way back to previous episodes in the future. All episodes are in English, to ensure an international audience.

The ColdCast har bidratt til økt forskningsformidling og oppmerksomhet rundt forskning i Arktis. Studenter og forskere som har gjestet podcasten har fått medietrening, og den har blitt brukt i kommunikasjon utad for å øke synligheten av det som skjer på Svalbard, samt bidra til rekruttering av studenter til de naturvitenskapelige fagene. Podcasten er delt med lokalbefolkningen i Longyearbyen, og særlig har episodene om sikkerhet, havstrømmer og værmelding vært aktuelle for fastboende og deres ferdsel i naturen på Svalbard. Episodene er tidsuavhengige, og sådan aktuelle utover lanseringstidspunktet.

Podcasten vil ha fokus på klima- og polarforskning. Podcast i seg selv er ikke noe nytt, men podcast laget og produsert på Svalbard – midt i det arktiske laboratorium – er en ny vri. Vi står og ser på klimaendringene, og håper at vi gjennom denne podcasten kan formidle forskningen så folk forstår de komplekse prosessene som påvirker Arktis. Med «The Cold Cast» ønsker vi å nå ut til alle som er interessert i polarregionen. Ved å være en populærvitenskapelig pod håper vi å favne bredere enn dem som har mastergrad i naturvitenskap, og et mål er at informasjonen skal formidles på en enkel, men presis måte.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima