Back to search

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Naturbaserte løsninger med fokus på pollineringstjenester i landbruket

Awarded: NOK 4.6 mill.

Funding scheme:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project