Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KDT-prosjekt Listen2Future - Acoustic sensor solutions integrated with digital technologies as key enablers for emerging applications

Alternative title: KDT-prosjekt Listen2Future

Awarded: NOK 9.7 mill.

Listen2Future will boost the potential of piezoelectric acoustic transducers to provide new solutions in the key application areas of Health & Wellbeing and Digital Industry & Energy. Acoustic transducer solutions and the key underlying technologies are addressing many of the challenges in emerging applications towards a more digitalized society. Indeed, growing demand for MEMS-based acoustic transducers (microphones, ultrasonic transducers) in medical and industrial devices are creating a new high demand for miniaturized low power sensors. In combination with an intelligent signal processing system, algorithms and customized packaging, these technologies will be the key to achieve performant, low power consuming, miniaturized and cost-saving systems. The demonstrators will address 14 use-cases in LISTEN2FUTURE with their benchmark in low power consumption, small size and low cost to open the door for disruptive acoustic applications. The technical contribution of the Norwegian partners are new ultrasound based systems and algorithms (Elliptic Labs, Sonitor), new ultrasound transducers and more reliable piezoelectric technology (SINTEF) as well as demonstration of the technologies for room measurements (Sonitor, SINTEF) and activity detection (Elliptic, SINTEF).

I Listen2Future prosjektet utvikles det nye tekniske løsninger basert på nye piezoelektriske akustiske transdusere. Prosjektet utvikler mikromaskinerte akustiske elementer som mikrofoner og ultraydtransdusere. Disse skal brukes sammen med nye systemer og metoder for signalprossering som maskinlæring/AI og anvendelsesalgoritmer samt pakkerprosesser og konsepter for anvendelser. I prosjektet er det planlagt 14 forskjellige anvendelsesdemonstratorer som viser lav effektforbruk, liten størrelse og potensiale for kostnadsbesparelser. Områdene for anvendelsene er helse, digital industri og energi. De norske partneres tekniske bidrag er nye ultralydsystemer og -algoritmer (Elliptic Labs, Sonitor), nye ultralydtransdusere og mer pålitelig piezoelektrisk teknologi (SINTEF) og demonstrasjon av teknologiene for anvendelsene rommåling (Sonitor, SINTEF) og aktivitetsdeteksjon (Elliptic, SINTEF).

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

Portefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerIKT-næringenNanoteknologi/avanserte materialerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiCo-Funded/ERA-NETMaterialteknologiFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleBransjer og næringerResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)KDTTjenesterettet FoUHelseteknologierDiagnostiske teknologierLTP3 HelseDigitalisering og bruk av IKTInternasjonaliseringIKT forskningsområdeSmarte komponenterGrunnforskningCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020HelsePortefølje Banebrytende forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Muliggjørende teknologierAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterAvanserte produksjonsprosesserAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseHelseteknologierResponsible Research & InnovationPortefølje Demokrati og global utviklingFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje HelsePortefølje InnovasjonJoint Technology Initiative (JTI) (ny fra 2014)IKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringBransjer og næringerHelsenæringen