Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

HiddenGems - foredling av perspektivmangfold til samfunnsnytte

Awarded: NOK 1.0 mill.

HiddenGems har som mål å skape kulturendring i Simula slik at det kan dras mer samfunnsnytte fra det perspektivmangfoldet vi allerede har blant våre ansatte. Dette vil bli oppnådd gjennom tilpasset opplæring i spesifikke kommunikasjons- og samarbeidsevner, som fører til at mer av Simulas ekspertise (og eksperter) kan nå bredere ut i samfunnet. Opplæringen inkluderer blant annet hvordan å skape tydelige, enkle og engasjerte budskap om kompliserte konsepter, og hvordan å samarbeide effektivt med partnere og kollegaer fra andre sektorer og disipliner. HiddenGems initiativer vil bli integrert i Simulas nåværende programmerer for profesjonell utvikling og forskerutdanning, som både effektiviserer det administrative arbeidet og tilgjengeliggjøre aktivitetene for alle ansatte på tvers av Simula. Hensikten med HiddenGems er ikke å tvinge ansatte å tilpasse seg til en status quo - det er heller å fremme en kulturell drivkraft som muliggjøre at ansatte kan lettere dele sine unike ideer og kompetanse med større effekt og med en større andel av samfunnet. Dette vil resultere i økt påvirkningskraft og samfunnseffekt av vår pågående forskning ved Simula, og – kanskje viktigst av alt – også forberede våre unge forskere i form av verdifulle overførbare ferdigheter som gjør at de kan benytte forskerutdanningen sin i vellykkede karrierer både i og utenfor akademia. Som deltager i BalanseHub vil HiddenGems dele erfaringer og tilbakemeldinger på initiativene med nettverket, lære fra andre prosjekter, og benytte seg av tilgangen til utprøvde praksiser og oppdatert kunnskap om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. Disse er bare noen av resultatene vi forventer av å gjøre perspektivmangfold, noe som er kjent som viktig for all forskning og kunnskapsutvikling, mer umiddelbart tilgjengelig for samfunnet.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources