Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Omstilling mot balanse (OMBAL) - i Nytt Fakultet

Awarded: NOK 1.0 mill.

Innen 1. januar 2024 skal Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap ha fusjonert til ett fakultet ved HVL. Det Nye Fakultetet vil samlet ha over 420 ansatte og 5300 studenter, fordelt på mangfoldige bachelor-, master- og 2.5 phd-program. Sammenslåingen medfører store endring i fakultetsstruktur, inklusiv sammenslåing av flere institutter/sentre på tvers av fire campus, og nytilsettinger i alle lederfunksjoner (nivå 3 og 4). Kjønnsfordelingen innen toppstillinger er spesielt ubalansert innen fagområdene matematikk/naturvitskap og teknologi, som utgjør >70% av den faglige stab i Det Nye Fakultetet. Mannlige professorer utgjør 100% av toppstillingene innen maskin- og marinfag, de utgjør 87% av toppstillingene ved innen datateknologi-, elektroteknologi- og realfag, samt ugjør 83% av toppstillingene innen miljø- og naturvitskaplige fag. Sist gang fagmiljøet innen matematikk og naturvitskap inngikk i et prosjekt knyttet til kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse var i 2013, som én (den gang Høgskulen i Bergen) av tre involverte institusjoner i det kombinerte forsknings- og organisasjonsutviklingsprosjektet Balanse-Bergen, finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet kunne i 2016 vise til en moderat økning i kvinneandel innen ingeniørfag (0>11%). En gjennomsnittlig og urovekkende kvinnenandel på 3% i 2023, illustrerer viktigheten å opprettholde et kontinuerlig fokus på kjønnsbalanse. Etableringsfasen av Det Nye Fakultetet på HVL, gir en unik mulighet for å starte det systematiske arbeidet ulikestilling og organisasjonsutvikling/ledelse i et kjønnsperspektiv i nytt fakultet, og søker demed støtte til å delta i BalanseHub for å bedre kjønnsbalansen blant faglige toppstillinger. Prosjektet vil fokuser på systemorienterte og karrierefremmende tiltak siktet mot varige kulturendringer gjennom ledelses- og organisasjonsutvikling, som fremmer likestilling og mangfold ved Det Nye Fakultetet ved HVL.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources