0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rett vatning og gjødsling hjå søtkirsebær dyrka under tunneldekke

All kommersiell produksjon av søtkirsebær i Noreg vert dyrka under plasttak for å unngå sprekking av fruktene og oppnå høg kvalitet. Fruktene av søtkirsebær sprekk når dei vert utsette for regn. Sjølv om fruktene er under tak i den aktuelle perioden og er turre, sprekk dei likevel under ugunstige...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland