0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftkonsortium - CERES

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tragic workings in Euripides' drama

It is the aim of this study to offer an advanced methodology for grasping the complex "workings" of the tragic genre in ancient Greek society based upon anthropological theory that offers insights into the way social action, art included, may operate. It keeps closely to the ancient theorists as ...

Tildelt: kr 94 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Drugs and Forbidden Knowledge in the Dutch Republic

Publication of an adapted and translated version of the doctoral thesis "Drugs and Forbidden Knowledge in the Dutch Republic" at the publishing house Amsterdam University Press. The publication will take place winter 2017/2018. The doctoral thesis is written in Dutch and is the result of a PhD pr...

Tildelt: kr 93 969

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte Pressehistorisk Tidsskrift 2017

Pressehistorisk tidsskrift utgis av Norsk Mediehistorisk Forening (Norsk Pressehistorisk Forening inntil februar 2016), som har rundt 150 institusjonsmedlemmer og nesten like mange individuelle medlemmer. Medlemsavgiften har frem til nå dekket de vesentligste utgiftene til produksjon og distribus...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

DIN 2017

Utgivelse av DIN 2017

Tildelt: kr 63 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Nordic journal of Science and Technology Studies 2017

Dette prosjektet søker publikasjonsstøtte for utgivelse av det fagfellevurderte tidsskriftet Nordic Journal of Science and Technology studies i 2017. Tidsskriftet vil da være inne i sin femte årgang. Målsetningen er å fortsette å gi ut to nummer årlig, med til sammen 8-12 fagfellevurderte artikle...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiskasjonsstøtte for Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Vi ønsker å være et viktig organ for misjonsvitenskapelig publisering på norsk. Selv om vi går over til elektronisk publisering er våre ambisjoner fortsatt å holde den samme faglige standard som tidligere. Vi håper at digitalt åpen tilgang kan føre til et høyere publikumstall og dermed gjøre tids...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for samfunnsforskning

Utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Namn og Nemne 2017

Utgjeving av Namn og Nemne 2017

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2017

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift innen samisk forskning. SDÁ skal publisere samiskspråklige originalartikler som ligger på et høyt vitenskapelig nivå. Tidsskriftet er fagfellevurdert og publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttellin...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2017

Utgivelse av Tidsskrift for kulturforskning 2017

Tildelt: kr 82 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

NALS Online

Søknaden dreier seg om tidsskriftet NALS Online Journal (Nordic Atals of Language Structures), som ble stiftet i 2014, og helt fra starten var et nett-tidsskrift. Det er open access og registrert av DOAJ, og finnes her: http://www.tekstlab.uio.no/nals#/ Den elektroniske plattformen er laget ved ...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2017

Se Søknad Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2017

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design og designdidaktikk, slik som industride...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk juss årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk antropologisk tidsskrift

Utgivelse av Norsk antropologisk digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk medietidsskrift

Utgivelse av Norsk medietidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne 2017

Utgivelse av Maal og Minne 2017

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2017

Utgivelse av Collegium Medievale 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

NOA 2017

Utgivelse av NOA 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

I 2015 satte vi rekord i antall mottatte artikler etter forfatterinitiativ. Vi ligger godt an til at denne positive utviklingen fortsetter i 2016. I tillegg til at forfatter-initierte artikler økte betydelig bestilte temaredaksjonene artikler til to temanumre om henholdsvis sosialt arbeid (gjest...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 81 618

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kjønnsforskning årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo