0 projects

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Awarded: NOK 24.9 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Awarded: NOK 28.7 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - CMI

...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Telemarksforsking

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NUPI

...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Awarded: NOK 35.4 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Nordlandsforskning

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORSUS

...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - PRIO

...

Awarded: NOK 24.5 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NIFU

...

Awarded: NOK 18.7 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Frischsenteret

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Møreforsking

...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Møre og Romsdal

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Vestlandsforsking

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforsking (Videreføring av prosjekt 104868)

...

Awarded: NOK 46.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning INN/Østlandsforskning (Videreføring av prosjekt 104872)

...

Awarded: NOK 16.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD KRISTIANSAND UNIVERSITETSVEIEN (tidl. Agderforskning) (Videreføring av prosjekt 104883)

...

Awarded: NOK 21.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Agder

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Møreforsking (Videreføring av prosjekt 104865)

...

Awarded: NOK 53.5 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Møre og Romsdal

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Trøndelag Forskning og Utvikling AS (Videreføring av prosjekt 104867)

...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORSUS (Videreføring av prosjekt 104871)(tidl. Østfoldforskning)

...

Awarded: NOK 39.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD SAMFUNNSVITENSK FORSKN TROMSØ (Tidligere Norut AS) (Videreføring av prosjekt 104876)

...

Awarded: NOK 25.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføring av prosjekt 105903)

...

Awarded: NOK 62.7 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Nordlandsforskning (Videreføring av prosjekt 104866)

...

Awarded: NOK 41.1 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Vestlandsforsking (Videreføring av prosjekt 104869)

...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning IRIS Samfunnsforskning, NORCE (Videreføring av prosjekt 104873)

...

Awarded: NOK 34.3 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland