Back to search

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Operation of chemical plants in unstable operating regions

Awarded: NOK 1.3 mill.

I prosjektet skal vi se på muligeten til å bruke tilbakekoblingsprinsippet til å operere kjemiske prosesser i nye og bedre driftspunkter. Vi tror prosjektet har meget stort potensiale. <.zeta.>rsaken til dette er at man tradisjonelt i kjemisk (og annen) i ndustriikke har forståelse for at man med tilbakekobling kan endre systemet fundamentalt og derved operere prosessen i helt andre områder. Dette har sammenheng med at de fleste er trenet opp til å tenke modeller (årsak-virkning) og "foroverkobling". Men d et kan bevises at det er umulig å operere en prosess i et ustabilt driftspunkt uten bruk av tilbakekobling. Skepsisen til tilbakekobling og til at man kan oppnå fundamentalt forskjellig operasjon er meget utbredt. F.eks. kan det nevnes at arbeidene til A ris og Amundsen fra midten på 50-tallet, der man foreslo å stabilisere kjemiske reaktorer, ble avfeid som enten galt eller kun av teoretisk interesse. Selv om dette i dag er lærebokstoff, er det likevel ikke fullt forstått eller akseptert, noe vi har erfa rt gjennom kommentarer til våre publikasjoner i AIChE Journal (av Morud og Skogestad) om stabilisering av ammoniakkreaktorer. Vi planlegger å videreutvikle arbeidet til Morud og deretter anvende tilbakekoblingsprinsippet på andre ulineære prosesser som d estillasjon, kompressorer og tofasestrømning.

Funding scheme:

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project