Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Number:

143832

Application Type:

Project Period:

2001 - 2004

Location:

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige teknologi, og initiere nødvendig videreutvikling hos leverandører for å kunne produsere de aktuelle produkter mest mulig automatisert. Dette inkluderer hele prosessen fra overføring av data fra CAD-system, via offli n e programmering av roboter til selve sveiseoperasjonen, og overvåking. Parallellt med dette arbeidet skal beste leverandør identifiseres, som det inngås avtale med om storskala prøving. Denne skal gi det endelige grunnlaget for å utarbeide en kravspesifik asjon over komplett anlegg.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project