Back to search

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ships and Ocean Structures, CeSOS/Senter for skips- og havkonstruksjoner

Awarded: NOK 130.0 mill.

Funding scheme:

SFF-Sentre for fremragende forskn