Back to search

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molekylær karakterisering av signalmekanismer og fosfolipase A2s betydning ved aktivering av Toll-lignende reseptorer

Awarded: NOK 2.0 mill.

Sepsis ("blodforgiftning") forårsaket av Gram negative og Gram positive bakterier er forbundet med en dødsrate på 20-40 %, dette til tross for at stadig nye antibiotika blir utviklet. Inntil nylig har det vært lite forstått hvordan bakterier aktiverer og signaliserer til celler i immunsystemet, men identifiseringen av Toll-liknende reseptorer har ført til ny kunnskap om disse prosesser. Toll-liknende reseptorer gjenkjenner og formidler signalisering fra bakterier og mikrobielle komponenter. Imidlertid er det i dag manglende forståelse av de molekylære mekanismer involvert ved signalisering fra Toll-lignende reseptorer. Fosfolipase A2 (PLA2) enzymer regulerer dannelsen av eicosanoider og bioaktive lipid-mediatorer og innehar viktige normale og patologiske cellefunksjoner. I proinflammatorisk, f.eks. bakterielt, stimulerte celler frigjøres arakidonsyre ved hjelp av PLA2 og enzymet er funnet å være av betydning ved sepsis, men det er ikke kjent hvilke reseptorer som stimulerer PLA2 aktivitet i respons til b akterier. Prosjektet vil derfor undersøke signalmekanismer og PLA2s betydning ved aktivering av Toll-lignende reseptorer. Detaljert molekylær kunnskap om signalformidling ved bakterielle infeksjoner er nødvendig forutvikling av anti-inflammatoriske legemi dler og nye behandlingsmåter ved infeksjoner.

Funding scheme:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project