Back to search

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Overflateegenskaper og kornstruktur i kritt med høy grad av porøsitet

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

149252

Application Type:

Project Period:

2002 - 2006

Location:

Prosjektet fokuserer på deformasjonsegenskaper til finkornet kalsitt (kritt) med høy porøsitet i reservoarbergarter. Makroskopisk oppførsel studert ved mekanisk testing blir knyttet til mikroskopisk karakterisering ved skanning elektronmikroskopi (SEM) og krystallografiske studier ved transmisjonsintergranulære bindingsforhold som bestemmer bergartens fasthet.

Funding scheme:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project