Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Narvik

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Number:

156409

Application Type:

Project Period:

2003 - 2004

Prosjektet er vil være en videreføring og videreutvikling av HIN samarbeid under FORNY I og FORNY II. En målbevisst satsing inn i mot innovasjon og kommersialisering vil stå sentralt. Videre vil innsatsen mot informasjon, opplæring og veiledning bli særlig lagt vekt på. Industrialisering vil stå sentralt og det samme vil støtte under etableringsprosessen og etableringsårene. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Flere av aktivitetene vil kreve stor innsats ved start av året slik at utviklingen av informasjon og utdanningstilbud hurtig kan være på plass. I vårt arbeid med å få frem ideer for vurdering til kommersialisering er den primære målgruppen studenter og de faglige ansatte. Det har vist seg at i den senere tid har studentene fra masterutdanningen vært svært aktive og kommet frem med ideer med stor innovasjonshøyde og volum. Opplysninger fra idehaver vil bli samstilt med ekstern kompetanse på kommersialisering og industrialisering. På basis av kontaktene vil forretningsideene bli formulert og sammenstilt i vår rapporteringsskjema, som vil bli presentert for KE.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project