Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

En "symbiose" mellom maritim industri og marin bioteknologi. Tverrfaglig samarbeid med mål å lære av marine organismer

Awarded: NOK 0.40 mill.

Ideen til dette prosjektet er å få til en innovativ kobling av to næringer og fagområder; maritim industri og marin bioteknologi. Gjennom et forskningssamarbeid vil en ha som utgangspunkt å lære av hvordan organismer i det marine miljø innretter seg et li v i havet og se nye muligheter for å overføre kunnskap til kreative løsninger for den maritime industri. I prosjektet vil det bli arbeidet med to konkrete problemstillinger; (I) Biokjemiske stoffer i fiskeskinn - mulig løsning på begroingsproblematikken o g (II) Marine oljer som smøremiddel.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project