Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2008

Awarded: NOK 89,999

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte og n ye produkter får et økt innhold av ny beskyttelses¬verdig og vanskelig replikerbar kunnskap. En rekke av de utfordringer bedriftene i bransjen står overfor er av prekompetitiv art. Dette innebærer at disse SMB-bedriftene selv og enkeltvis i begrenset gr ad har mulighet til å opparbeide kunnskap for å møte utfordringene. Det er derfor behov for å etablere fora og mekanismer som kan møte utfordringene og realisere målet om produkter med høyt kunnskapsinnhold. Vår respons på disse utfordringene er initiativ et TEKMAR, og TEKMAR forberedes arrangert for 6. gang i desember 2008.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst