Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUROCORES: Transformation of European Universities (TRUE). Individual Project 7.

Awarded: NOK 3.0 mill.

-

Økende institusjonell autonomi I høyere utdanning og nye styrings- og finansieringsformer kan forandre landskapet for høyere utdanning ved at lærestedene i større grad tar strategiske valg. Hovedproblemstillingen for dette prosjektet er hvordan endringer i høyere utdanningssystemer skal forstås og beskrives. Hvordan påvirkes mangfold og konvergens i systemer for høyere utdanning av de nye handlingsbetingelsene?

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam