Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IFIP IDMAN 2010 - Conference On Policies & Research in Identity Management (IDMAN’10)

Awarded: NOK 49,999

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT