Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DreamWorld - sømløs integrering av nettbaserte 3D-spill og sosiale nettverk

Awarded: NOK 8.4 mill.

Funcoms teknologi for 3D onlinespill, Dreamworld, er svært kompleks programvare i verdensklasse innen sjangeren. Denne teknologien muliggjør at hundretusener av spillere kan møtes i en virtuell, grafisk verden på internett, hvor de kan samarbeide om å løs e oppgaver og utfordringer ved hjelp av informasjonsdeling og samhandling. Denne type spill kalles ofte Massive Multiplayer Online (MMO) spill. Dreamworld-teknologien er selve ryggraden i Funcoms spillutviklingsmiljø. Bak utviklingen av Dreamworld ligge r det flere hundre millioner kroner og flere tusen årsverk med forskning og utvikling. Dreamworld har ved flere anledninger introdusert nyvinnende teknologi som har flyttet fronten innen spillutvikling. Eksempler på dette inkluderer: dynamisk in-game rekl ame, instansierte spillbrett, real-time massekamper, digital distribusjon, gratis prøvespillmodeller og salg av virtuelle gjenstander. Forskjellen mellom et MMO-spill og et vanlig sosialt nettverk er at man må installere spillet som en tung klient på rel ativt nye og prosessortunge datamaskiner, noe som tar både tid og ressurser. Funcom ønsker nå å utvikle denne teknologien til å kjøre som en integrert del av nettbaserte sosiale nettverksløsninger slik at alle enkelt og raskt kan få tilgang til spillopple velsen, samt at man enkelt kan dele sine opplevelser og bragder med andre som ikke spiller spillet, men som er del av samme sosiale nettverk. På denne måten kan man lettere tiltrekke seg nye spillere og øke underholdningsverdien. Funcom ønsker med andre ord å utfordre dagens standard ved å flette sammen to segmenter som i dag oppleves som relativt separate: episke 3D onlinespill og nettbaserte sosiale nettverk. Funcom ønsker å fjerne dette gapet ved å gi brukerne en totalopplevelse som er tilgjengelig hv or som helst, når som helst!

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon