Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Awarded: NOK 0.26 mill.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortium's final meeting on November the 10th 2010 in Brüssel, and thereby became member of the ESS ERIC Steering Committee, reflects Norway's commitment to the new and permanent infrastructure. As the ESSprep project now comes to an end, it is high time to prepare for Norwegian membership in ESS ERIC and to establish an ESS Infrastructure in Norway, which will be essential for maintaining Norway's role in the ESS. NSD has therefore on behalf of the research communities i n Norway submitted a grant proposal to the programme Research Infrastructure in order to: 1. Ensure Norwegian membership in ESS ERIC 2. Fund a National Coordinator responsible for conducting the ESS surveys in Norway, and for establishing networks based o n ESS research, nationally and internationally. 3. Ensure that NSD's leading role in the development and operation of the ESS e-infrastructure is maintained. This leading role in an international context is central for maintaining and developing NSD as an efficient infrastructure resource for the Norwegian social sciences in general.

Activity:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

LTP2 VelferdstjenesterInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgGlobale utfordringerGlobale miljøutfordringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferd, arbeidsliv og utdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingAnvendt forskningVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 Fornyelse i offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Utdanning og livslang læringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Naturvitenskap og teknologiVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPortefølje Demokrati, styring og fornyelseIKTGrunnforskningKulturSpråk, medier og kommunikasjonVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingHelseMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Energi, transport og lavutslippGlobale utfordringer