Back to search

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det lokale, 1814 Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Awarded: NOK 0.25 mill.

Prosjektet skal bidra med lokale og regionale perspektiv i forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven og 1814. Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Prosjektet v il munne ut i ein antologi med lokale og regionale perspektiv på 1814 og Grunnlova frå Nordvestlandet og Telemark. Prosjektet er eit nettverksprosjekt, og det vil bli arrangert prosjektmøte og eit større lanseringsseminar.

Funding scheme:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014