Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA

Awarded: NOK 72.0 mill.

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Thematic Areas and Topics

LTP2 ForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Demokrati, styring og forvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturKultur og naturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnUtviklingsarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderVelferdUtdanningUndervisning og læringLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleIKTInternasjonaliseringVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Utdanning og livslang læringKulturVitenskap og samfunnKulturSpråk, medier og kommunikasjonKulturSamfunnets kulturelle grunnlagVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Utdanning og kompetanseVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringAnvendt forskningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapKulturVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringVelferdMigrasjon, innvandring og integrering