Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Videreføring av stipendiater fra prosjekt 210716 Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

Awarded: NOK 2.2 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon