Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

eHR Patways - EPJ løsning for den kommunale helsetjenesten.

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Manager:

Project Number:

238548

Project Period:

2014 - 2014

Funding received from:

Location:

eHR Patways - EPJ løsning for den kommunale helsetjenesten for å sikre et helhetlig informasjonsgrunnlag for alle aktører innen helsetjenesten. Basert på predefinerte behandlingslinjer - Pathways.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020