Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Glycol-based ionic liquid catalytic process for production of chemicals from carbon dioxide

Awarded: NOK 59,999

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen H2020 - Leadership in enabling and industrial technologies, ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, Call for SPIRE - Sustainable Process Indu stries, SPIRE 2 - 2014: Adaptable industrial processes allowing the use of renewables as flexible feedstock for chemical and energy applications. Planlagt prosjektform er innovation action. Formålet med prosjektet som skal etableres er å utvikle en in novativ produksjonsjonsteknologi for karbonatestere med basis i CO2-sekvestrering. Grunnlaget for innovasjonen er etablering av de nødvendige forutsetningene om prinsippene i teknologien baser på glykol-baserte ioniske væsker. Det skal utvikles nye elek tro-katalytiske metoder for CO2-sekvestrering i produksjonen av av karbonatestere. Disse har en lang rekke anvendelser, bl.a. som farmasøytiske prosessmellomprodukter, forbruksprodukter, spesialplastkjemikalier, tilsetningsstoffer og batteri-elektrolytte r. Prosjektet skal utvikle en enkel, kostnadseffektiv, nyskapende ionevæske-basert metode for å produsere slike verdifulle produkter fra CO2. Dette reduserer både avhengighet av importerte fossilbaserte råvarer og utslipp av klimagasser. Prosjektet vil ku nne ha avgjørende betydning for omgjøring av avfallsprodukt til en gjenvinnbar ressurs og verdifullt råstoff kombinert med eliminering av miljøproblem. Dette vil sikres gjennom livsløpsvurdering (LCA).

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020