Back to search

KLINISK-Klinisk forskning

An International Network in Evidence-Based Research

Awarded: NOK 83,000

Vi har tatt initiativ til å danne et internasjonalt nettverk som sammen skal utvikle metoder, prosesser og verktøy for å redusere unyttig forskning og øke bruken av systematiske oversikter som basis for ny forskning. Nettverket består av internasjonale nøkkelpersoner som igjennom mange år har argumentert for behovet for Evidence Based Research (EBR), publisert studier om EBR og dessuten har været nøkkelpersoner innenfor utviklingen og promoveringen av Evidens-basert Medisin.

Funding scheme:

KLINISK-Klinisk forskning