Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologi og byråkrati

Awarded: NOK 0.11 mill.

I 2015 retter vi søkelyset mot problemer knyttet til byråkratier og hvordan de er blitt håndtert i norsk sosiologi. På seminarets første dag er temaet "Byråkrati og byråkratikritikk". Der settes hovedfokus på tidligere teorier og dagens situasjon belyst fra sosiologisk forståelse av samtidsdiagnoser. Del 2 konsentrerer seg om Byråkratiet sett innefra, hvordan byråkrater i dag håndterer sine utfordringer. Denne dagens program består av tre innlegg etterfulgt av paneldebatt. Det er som alltid en ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon. I dette seminaret blir denne ambisjonen styrket ved å binde innleggene sammen gjennom fokuserte paneldebatter. Både innledere og panelledere er fremstående norske sosiologer i Akademia og i politikk og samfunnsliv.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam