Back to search

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Uni Research AS - Tildeling av midler fra KD

Awarded: NOK 26.7 mill.

Funding scheme:

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøKlimaEnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiIKTEnergiUndergrunnsforståelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 HavVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagPortefølje LivsvitenskapLTP2 Fornyelse i offentlig sektorBransjer og næringerOlje, gassLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøteknologiCCS - lagringEnergiFornybar energi, vind og havGlobale utfordringerGlobale utfordringerGlobale klimautfordringerVelferd, arbeidsliv og utdanningNaturmangfold og miljøMiljøteknologiEnergiFornybar energi, solLTP2 Helse, forebygging og behandlingHelseLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje HelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøteknologiCCS - fangstKlimaKlimaGlobale klimautfordringerAnvendt forskningIKTIKT - Som fag og teknologiMiljøteknologiLTP2 Petroleum og mineralerPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Velferd, kultur og samfunnNaturmangfold og miljøPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Klima, polar og miljøHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningPortefølje Klima- og polarforskningEnergiCCS - lagringInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInternasjonaliseringLTP2 VelferdstjenesterPortefølje PetroleumEnergiCCS - fangstHelseKlinisk forskning