Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Posisjonering i EUs digital-shipping strategi

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Number:

256159

Application Type:

Project Period:

2015 - 2017

The project has enabled SINTEF Ocean (previously MARINTEK) to follow up on and contribute to development of a maritime ICT research and development strategy in Europe. This has mainly been done through Vessels for teh Future (VftF - an industry association) and Digital Transport Logistics Forum (DTLF - Commisison initiated). In addition we have also contributed to the Norwegian Research Council input to the last part of teh Horizon 2020 program. We also participated in a national dissemination event in Trondheim in the autumn of 2018.

Prosjektet vil støtte den direkte deltagelsen i to fora som er viktige for å oppnå målsetningene med forslaget. De som har blitt prioritert i denne søknaden er: 1. Digital Transport and Logistics Forum (DTLF): Dette er et nytt forum etablert av DG MOVE som et samarbeidsforum for digital samhandling i alle transport-grenene. Ø.J. Rødseth fra MARINTEK har blitt oppnevnt som deltager i dette forumet med spesiell ekspertise innen digitalisering av maritim transport. 2. Vessel for the Future (VftF): Dette er en interesseorganisasjon med mer enn 50 medlemmer fra forskning og industri i Europa som arbeider for å etablere et private-public partnership med kommisjonen for å utvikle forskningen i den maritime sektoren. Inntil dette eventuelt skjer er det en viktig organisasjon for innspill til Horizon 2020 programmet. MARINTEK er medlem i denne organisasjonen og Ø.J. Rødseth sitter i board of directors og er også deltager i fokusområdet e-Maritime og shipping safety. Her vil det jobbes for at prosjektets målsetninger blir tatt opp i policyarbeidet og for at forskningsprioriteringene tar hensyn til viktigheten av digitalisert maritim aktivitet. MARINTEK har spilt en stor internasjonal rolle ved å bidra til å utvikle nye IT-stander for skipsnettverk, skipsrapportering, drift og vedlikehold, e-navigasjon og e-maritime. Vi har derfor påvirkningskraft som er større enn vår fysiske størrelse tilsier og vi regner med at vår stemme vil bli hørt. Infromasjon fra møter og dokumenter vil også gjøres tilgjengelig for norske interessenter gjennom forskjellige kanaler, foe eksempel den årlige konferansen e-nav.no, ITS Norge, Forskningsrådet og tekniske fora som MARINTEK også sitter i.

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2