Back to search

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

Awarded: NOK 7.1 mill.

In situ nanocomposites for high voltage insulation In the project, we have developed a new method for producing electrical insulation materials for high voltage applications. The materials are polymer composites where nanoparticles of inorganic materials are formed directly in the polymer before it hardens. In our production method, the nanoparticles in the composite will be evenly distributed throughout the material, which means that the composite has better properties. Such insulation materials are important for many applications and are especially important for the electrification that is currently taking place to reduce CO2 emissions.

Ailo Aasen utviklet nye molekylære kraftfelt samt tilstandsligninger for blandinger hydrogen, deuterium, helium og neon. Modellene inkluderer eksplisitte kvantekorreksjoner som gjør dem gyldig helt ned til -253 grader C, dvs temperaturene relevant for flytendedegjøring av hydrogen. Dette er teoretiske verktøy som tillater å simulere termofysiske egenskaper til hydrogenblandinger, og å optimere flytendegjøringsprosesser for hydrogen. Det er de mest nøyaktige molekylære kraftfeltene som finnes for hydrogenblandinger, og i dag brukes disse verktøyene i FME-senteret HYDROGENi (RA2 - Transport and Storage). Ailo Aasen utviklet også en ny og nøyaktig metode for å beregne kinetikken i kondensering av blandinger av vann og stoffer som drastisk reduserer overflatespenning. Denne metoden brukes i dag i prosjektet MaritimeNH3 til å se på dannelsen av vanndråper med oppløst ammoniakk, ettersom dette er en mulig spredningsmekanisme ved et ammoniakkutslipp. Mohammed Mostafa Adnan har i sin del av prosjektet bidratt til utviklet en ny metode for å framstille elektriske isolasjonsmaterialer for høyspenningsanvendelser. Materialene er polymerkompositter der nanopartikler av uorganiske materialer dannes direkte i polymeren før den herdes. Ved vår fremstillingsmetode vil nanopartiklene i kompositten være jevnt fordelt i hele materialet noe som fører til at kompositten får bedre egenskaper. Slike isolasjonsmaterialer er viktige for mange anvendelser og er spesielt viktig for elektrifiseringen som foregår nå for å redusere utslipp av CO2.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren