Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2016

Awarded: NOK 0.14 mill.

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasjon på naturens premisser og innenfor ønskede sosioøkonomiske rammer. Ocean Week vil finne sted fra 9. til 12. mai 2015, i Elektrobygget ved NTNU Gløshaugen campus, Trondheim. Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, og Fiskeriminister, Per Sandberg, vil åpne konferansen mandag 9. mai. Statssekretæren til Monica Mæland og AP leder Jonas Gahr Støre vil også ha en sentral rolle når de presenterer sine hhv. innovasjons- og havromsvisjoner. Talere kommer fra næringslivet, forskning og utdanning, offentlig forvaltning og politikk. Unge stipendiater vil bli gitt muligheten til å "pitche" sin forskning og sine resultater til forsamlingen. I fellesarealer vil sentere og prosjekter profilere seg selv gjennom en stand, som konferansedeltakerne kan besøke under pausene. Presentasjoner vil bli gitt av forskere fra NTNU, SINTEF Fiskeri og Havbruk, MARINTEK, UiB, HI, NGU, BI, NHH, University of Porto. Norske og internasjonale bedrifter vil bidra med innlegg, som Biomar, Salmar, Ocean Farming, MHWirth, DNV-GL, Nordic Mining, Siemens, FMC. Innlegg fra organisasjoner og marine nettverk, som WWF, GCE NODE, SFF AMOS, JPI Oceans, Maritime21, Global Maritime Knowledge Hub, Maritimt Forum, SAIC vil sette forskningen i et samfunnsperspektiv. En kombinasjon av korte, målrettede presentasjoner og Ocean Week dialoger vil gi deltakerne faglig innsikt, mulighet til aktiv engasjement, og styrking av kunnskapsoverføring mellom ulike disipliner og interessegrupper. Arrangementet er åpen for deltakere fra forskningsmiljøer, bedrifter, offentlige institusjoner i og utenfor Norge. Bortsett fra noen diskusjoner vil alt foregå på engelsk. Deltakelse er priset til 2000 NOK for hele konferansen eller 750 NOK/dag

Activity:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Thematic Areas and Topics

LTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerBransjer og næringerTransport og samferdselMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakMaritimPortefølje HavBransjer og næringerOlje, gassBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavInternasjonaliseringPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningEnergiEnergibruk i transport, batteri/elPortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMaritimHavbruks- og fiskeriteknologiEnergiEnergibruk i transport, biodrivstoffMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiEnergiMaritimOffshore operasjonerBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetEnergiEnergibruk i transport, annetEnergiEnergibruk i transport, hydrogenMaritimSjøtransportBransjer og næringerIKT-næringenInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapMiljøteknologiMaritimSosioøkonomisk forskningMiljø og naturmangfoldBærekraftig energi